ฯยด๕บปฬ้

ท๋ณฆปีกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกฟภลฤษดน็ฦเ